Praktisk

PRAKTISKE OPLYSNINGER
OM AT GÅ I TERAPI

De individuelle sessioner varer ca. 1 time.
Par terapi varer 1½ time eller 2 timer pr. gang, alt efter hvad der aftales.

Tid aftales fra gang til gang, og hvor lang tid der går mellem de enkelte sessioner afvejes i forhold til behov og muligheder. Det almindeligste er en gang om ugen i den første tid, og derefter hver fjortende dag. Senere måske med længere mellemrum.

Det vil være naturligt at betragte de første sessioner som en tid, hvor vi hver især tager stilling til om der er basis for et godt samarbejde.

Hvor lang tid terapien strækker sig over, er meget individuelt, afhængigt af hvilken form for problemstilling og hvor dybt og omfattende det er, man arbejder med. Det kan vare fra uger til år. Et afgørende punkt må vel være at man føler sig parat til at gå videre selv.

Prisen er for tiden 800 kr. for en individuel session.
Betaling sker ved hver session. Betalingen kan foregå via homebanking og  Mobile Pay.

Afbud meddeles senest dagen før aftalen, på min telefonsvarer inden kl. 9.00.
Aftalte sessioner, der ikke mødes op til, betales der fuldt honorar for.

Som medlem af Psykoterapeut Foreningen er jeg underlagt foreningens etiske regler om blandt andet tavshedspligt.